Questo sito impiega cookie come descritto nella informativa. Continuando la navigazione si esprime consenso a tale impiego

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Acquedotto del Carso - Kraški Vodovod
Veduta del Comune di Duino Aurisina / Razgled Občine Devin Nabrežina
Veduta del Comune di Duino Aurisina / Razgled Občine Devin Nabrežina
Veduta del Comune di Sgonico / Razgled Občine Zgonik
Comune di Sgonico (Grotta gigante) / Občina Zgonik (Briška jama)
Comune di Monrupino (Rocca di Monrupino) / Občina Repentabor (Tabor)
Veduta del Comune di Monrupino / Razgled Občine Repentabor

Acquedotto del Carso SpA / Kraški vodovod, d. d., je podjetje, ki upravlja celovito storitev vodovoda in kanalizacije na območju občin Devin - Nabrežina, Zgonik, Repentabor in delno Trst v Tržaški pokrajini; to zajema preko 76 km2.

Acquedotto del Carso SpA / Kraški vodovod, d. d., nekdanji Konzorcij Acquedotto del Carso / Kraški vodovod, je nastal leta 1948 med občinami Devin - Nabrežina, Zgonik in Repentabor z namenom skupnega upravljanja, vzdrževanja, krepitve in razširitve vodovodnega omrežja, ki ga je tedaj vzpostavila Državna ustanova za javna dela.

Delniška družba, katere osnovni kapital je v celoti javen, je nastala po spremembi medobčinskega konzorcija Acquedotto del Carso – Kraški vodovod v skladu s 115. členom ZU št. 267 z dne 18. avgusta 2000 in v skladu s 113. ter naslednjimi členi ZU št. 267 z dne 18. avgusta 2000, ZU št. 152 z dne 3. aprila 2006 in DZ št. 13 z dne 23. junija 2005 ter naknadnimi spremembami.

ACKV urejajo predpisi statuta, ki ga je sprejela skupščina delničarjev 23. 10. 2007 in ki je bil spremenjen 27. 6. 2013.

Poslovodni organi, ki sestavljajo upravo so:

- skupščina delničarjev

- upravni odbor (ki ga sestavljajo trije upravitelji – en predsednik in dva odbornika – ki jih imenuje skupščina delničarjev in katerih mandat traja tri leta).

- nadzorni odbor (ki ga sestavlja pet nadzornikov in dva nadomestna člana).

Poleg upravljanja ter rednega vzdrževanja omrežja in napeljav se ACKV neposredno ukvarja tudi z drugimi dejavnostmi, ki so povezane s storitvami, kot npr. upravljanje priključkov in upravna dejavnost, povezana z izstavljanjem računov.

Sedež podjetja je v Nabrežini, od koder se ekipe odpravljajo na delo po vsem pristojnem območju. ACKV prek svojega osebja neposredno vzpostavlja vodovodne in kanalizacijske priključke ter skrbi za nujna popravila v primeru puščanja na vodovodnih ceveh v njegovi pristojnosti. Ugotavljanje puščanj na vodovodnem omrežju se opravlja večkrat letno, kot tudi analize kakovosti voda, namenjenih človeški porabi v skladu z ZU št. 31 z dne 2. 2. 2001.

ACKV skrbi tudi za upravljanje in redno vzdrževanje objektov kanalizacijskega sistema ter kanalizacijskih črpališč.

logo duino aurisina

logo monrupino

logo sgonico